Kami - Có đảng đối lập thì đảng CSVN không phải chỉnh đốn

Trong thời gian gần đây, đặc biệt là trong những ngày này,
các diễn biến của sự kiên Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI)
đảng CSVN đang là chủ đề nóng hổi đang được dư luận xã
hội trong và ngoài nước chăm chú theo dõi. Không theo dõi sao
được vì đây là một cuộc "tắm rửa" mang tính quy mô lớn
và có thể tắm rửa toàn diện từ đầu não trở xuống, mà
đối tương chính không ai khác là ông Thủ tướng Nguyễn Tấn
Dũng, Uỷ viên Bộ Chính trị một trong tứ trụ của triều
đình chính quyền cộng sản ở Việt nam hiện nay.

Đối với người Việt nam thì đây là sự kiện bất thường,
vì trong lịch sử nắm chính quyền của đảng CSVN thì đây là
lần đầu tiên một nhân vật đứng đầu cơ quan hành pháp có
thể bị xử lý kỷ luật vì những cáo buộc có các hành
động cố ý vụ lợi cho gia đình và các nhóm lợi ích có liên
quan. Điều đó dẫn tới thảm họa lớn cho nền kinh tế Việt
nam, bỗng chốc đang từ con Hổ thành con Mèo ướt, với các
tập đoàn, tổng Cty một thời từng được biết đến với
như là các quả đấm thép của nền Kinh tế thị trường
định hướng XHCN đến nay đã và đang bên bờ vực của sự
phá sản. Đồng thời kéo theo hàng loạt các doanh nghiệp khác
cũng bị ảnh hưởng và ở tình trạng tương tự. Tất nhiên
nếu tỉnh táo thì người ta sẽ hiểu rằng đó không phải
chỉ là lỗi của một mình ông Dũng mà như nguyên Chủ tịch
Quốc hội Nguyễn Văn An nhận xét rằng Việt Nam hiện đang
mắc lỗi hệ thống và ông An còn cho rằng "<em>Với thể chế
như hiện nay ở Việt Nam thì mọi thành công hay thất bại
đều bắt nguồn từ sự lãnh đạo của Đảng</em>".

Việc chấn chỉnh hay sửa đổi về tư cách đạo đức của
các đảng viên thuộc các đảng chính trị phải là việc làm
thường xuyên, liên tục từng ngày từng giờ, vì quyền lực
nếu để cho một cá nhân hay một chính đảng nắm tuyệt đối
sẽ dẫn tới sự tha hóa tuyệt đối là điều không thể chối
cãi. Điều đó rất dễ nhận thấy và là kinh nghiệm của
những ai đã từng sống trong một xã hội đa nguyên đa đảng,
vì chỉ có việc đa đảng chính trị mới tạo điều kiên cho
các đảng phái đối lập thực hiện vai trò trong việc kiểm
soát và điều chỉnh quyền lực (<em>check and balances</em>) của
chính phủ nói riêng, hay của một tổ chức nhà nước nói
chung. Chứ không thể để 2-3 kỳ đại hội đảng cầm quyền
người ta mới tiến hành chấn chỉnh đảng với mục đích kéo
lại uy tín của đảng như ở Việt nam.

Trong một xã hội dân chủ đa nguyên áp dụng chế độ dân
chủ nghị viện thì cơ quan lập pháp (Quốc hội) được hình
thành sau một cuộc bầu cử dân chủ trung thực và công bằng.
Các chính đảng tuy có một hệ tư tưởng hay một đường
lối, mục tiêu thực hiện một nhiệm vụ, lý tưởng để bảo
vệ quyền lợi của một tầng lớp, giai cấp khác nhau và có
thể có những thời điểm có sự xung đột về quyền lợi
của phe chính phủ và phe đối lập, nhưng chỉ là tạm thời.
Song điểm chung nhất của các chính đảng là phải trung thành
với lợi ích quốc gia, tôn trọng Hiến pháp và pháp luật của
quốc gia đó. Và khi tổng số ghế dân biểu được chia thành
hai phe: phe chính phủ và phe đối lập. Phe chính phủ được
hình thành bởi một hay nhiều đảng chiếm đa số ghế trong
Quốc hội và phe đối lập cũng hình thành từ một hay nhiều
đảng nhưng chiếm số ghế trong Quốc hội ít hơn. Tuy vai trò
của phe chính phủ và phe đối lập khác nhau, nhưng vị thế
trong Quốc hội là ngang nhau. Lãnh tụ phe đối lập có vị thế
tương đương với chức vụ Thủ tướng, đồng thời có quyền
yêu cầu chủ tịch Quốc hội tổ chức chất vấn buộc Thủ
tướng và các thành viên nội các phải điều trần trước
Quốc hội theo định kỳ hay bất thường nếu có các bằng
chứng cụ thể về việc vi phạm Hiến pháp và pháp luật. Nói
nôm na thì khái niệm quốc gia được hiểu như một căn nhà,
mà bên trong là vô số tài sản từ tài nguyên, tiền bạc từ
ngân sách quốc gia v.v...mà người chủ căn nhà đó là toàn
thể dân chúng Thì phe đối lập thực hiện chức năng của
một con chó giữ nhà, canh phòng đề phòng bọn ăn cắp (chính
phủ). Như vậy để thấy rằng chế độ độc đảng là nguyên
nhân của sự tham nhũng, bởi khi kẻ trộm và người bảo vệ
tài sản quốc gia có cùng chí hướng. Nghĩa là không thể để
thằng ăn trộm và và người bảo vệ tài sản quốc gia ở
trong cùng một đảng được. Đó là một nguyên tắc bất khả
kháng của một nhà nước pháp quyền.

Ở Việt nam, với chế độ chính trị là một mô hình độc
đảng duy nhất nắm vai trò lãnh đạo toàn diện trên mọi mặt
của nhà nước và xã hội thì đã trái với lẽ tự nhiên, vì
không ai hay tập thể nào muốn tự đánh vào mình dưới danh
nghĩa tự phê cả. Nguy hiểm hơn mọi chủ trương chính sách
của đảng CSVN đều được cụ thể hoá trong Hiến pháp và
Pháp luật, thế là công dân chấp hành Hiến pháp và Pháp luật
của nhà nước là chấp hành sự lãnh đạo của Đảng và xã
hội sẽ được nhà nước quản trị bằng chỉ thị, nghị
quyết trực tiếp của đảng thay cho bằng pháp luật. Vô hình
chung họ đã buộc mọi công dân phải chấp nhận vai trò như
một đảng viên. Ở nước có đa đảng tham chính, thông
thường các đảng quy định đảng viên của Đảng đó có
trách nhiệm tuân thủ theo lập trường của đảng đó... và
các đảng tranh giành sự ủng hộ của người dân, tranh giành
lợi ích cho đảng mình thông qua lá phiếu bầu. Còn ở Việt
Nam, là chế độ độc đảng nên đảng không phải tranh giành
lá phiếu với đảng nào cả, mà chỉ là lá phiếu của những
đảng viên, của những người đại biểu nhân dân được
đảng chỉ định thì thử hỏi ai sẽ là người thực hiện vai
trò trong việc kiểm soát và điều chỉnh quyền lực (check and
balances). Đó là nguyên nhân dẫn tới sự khủng hoảng lòng tin
của dân chúng đối với chính quyền, điều mà lẽ ra phải
được kiểm tra, giám sát không ngừng nghỉ trong mọi thời gian
của một phe phái đối lập. Nếu có đầy đủ hệ thống tam
quyền phân lập (độc lập), tự do báo chí và một phe đối
lập đủ mạnh thì không bao giờ đảng câm quyền phải mất
thì giờ với việc chỉnh đốn đảng để khôi phục lòng tin
như đảng CSVN đang làm trong lúc này. Vừa tốn của, mất thời
gian và mất lòng tin nhưng những cái đó không bằng những mất
mát như chính phủ của Thủ tướng Dũng đã gây ra trong một
vài năm gần đây.

Vai trò của đối lập trong mọi quốc gia giữ một vai trò
đặc biệt quan trọng, trong Quốc hội các đại biểu của phe
đối lập là công cụ thay mặt người dân nhằm giám sát các
hoạt động của chính phủ trong giới hạn của pháp luật cho
phép. Sự có mặt của đối lập với những phản biện thẳng
thắn, thậm chí gay gắt và dứt khoát với những bằng chứng,
chứng cớ cụ thể phần nào đã giúp chính quyền luôn đưa ra
những quyết định đúng đắn và sáng suốt. Đồng thời phe
đối lập còn là phương tiện để giúp chính quyền nắm bắt
những ý kiến và nguyện vọng của quần chúng nhân dân. Khi
những ý kiến đòi hỏi của dân chúng, kể cả sự bất mãn
của họ nếu được phản ảnh kịp thời từ phe đối lập và
được lãnh đạo chính phủ có biện pháp đáp ứng thỏa
đáng, kịp thời thì đấy nghĩa là nhiệm vụ của phe đối
lập đã hoàn thành. Ở các quốc gia dân chủ và đa nguyên,
chính quyền khuyến khích và tài trợ kinh phí hoạt động từ
ngân sách cho các đảng phái chính trị, bất kể đảng đó là
đảng đối lập hay đảng cầm quyền, kể cả là đảng đã
đăng ký hoạt động mà không có ghế trong quốc hội.

Hậu quả của chế độ độc đảng toàn trị ở Việt nam
hiện nay hết sức lớn, khó mà kể hết. Nhưng một điều nguy
hiểm nhất là với cơ chế độc đảng, nhất nguyên là người
ta đã tuyên truyền một chiều đã khiến cho nhiều người đã
hiểu sai về ý nghĩa đa đảng chính trị và vai trò kiểm tra
giám sát hoạt động của chính phủ của phe đối lập. Ai cũng
nghĩ rằng có đa đảng là có sự xâu xé, tranh giành quyền
lực giữa các đảng phái chính trị. Vì có lẽ họ hiểu rằng
các đảng chính trị đều lộng quyền và đứng trên pháp
luật như đảng CSVN đang làm? Mà ít ai hiểu được đó mục
tiêu thật của mấy thằng đầy tớ đi ăn trộm thì luôn luôn
sợ và nói xấu các "con chó" canh nhà (đảng đối lập) cho
nhân dân. Nên hiểu trong một nhà nước pháp quyền thì không
có cá nhân hay đảng phái nào được đứng trên luật pháp,
tất cả hoạt động của các đảng chính trị dù thuộc phe
chính phủ hay phe đối lập đều nằm trong khuôn khổ hiến
pháp và pháp luật với một hệ thống tư pháp độc lập,
cộng với một Tòa án Hiến pháp sẽ xét xử công minh.

Nhưng kiến thức và hiểu biết trên đây không có gì mới mẻ,
vì trong lịch sử xã hội loài người cho thấy các quốc gia
theo thể chế dân chủ nghị viện trước kia kể cả các quốc
gia theo chế độ Quân chủ lập hiến hiện nay đã áp dụng mô
hình này khoảng hơn 200 năm, từ sau cuộc cách mạng tư sản
Pháp (1789-1799). Nhưng ở Việt nam một quốc gia gần đội sổ
bảng xếp hạng của thế giới vẫn còn một số kẻ thiểu
năng trí tuệ vẫn ôm mộng lãnh đạo thế giới. Chắc là họ
muốn đưa xã hội loài người đi ngược lịch sử về thời
đại cộng sảng nguyên thủy, ăn lông ở lỗ sống kiểu bầy
đàn?

Hiện nay Việt nam đã và đang lâm vào khủng hoảng toàn diện
về mọi mặt kinh tế, xã hội và kể cả chính trị cho dù
đang được dấu dưới vỏ bọc ổn định sẽ mãi mãi không
có lối thoát nếu không tiến hành cải các toàn diện và sâu
rộng về chính trị ngay lập tức. Một thể chế chính trị
phù hợp để đáp ứng đó là: phải bảo đảm được sự
độc lập và phân quyền rõ rệt giữa ba ngành Lập Pháp - Hành
Pháp - Tư Pháp (Tam quyền phân lập) để không tạo điều kiện
cho bất cứ một đảng phái nào có thể khống chế nền chính
trị quốc gia. Tự do tư tưởng và tự do báo chí cộng với đa
nguyên, đa đảng để tạo điều kiện cho phe đối lập hình
thành và hoạt động trong Quốc hội để làm nhiệm vụ giám
sát hoạt động của chính phủ.

<em>Khổ hải mang mang,
Hồi đầu thị ngạn.</em>

Đó cũng chính là những biện pháp để đưa quốc gia Myanmar
thoát ra khỏi sự khủng hoảng. So với Myanmar thì chính trị
Việt nam quá nhiều thuận lợi để tiến hành cải cách chính
trị, trở ngại duy nhất là sự ích kỷ, lòng tham và sự ham
mê quyền lực của một thiểu số nắm quyền lãnh đạo quốc
gia chiếm tỷ lệ khoảng 0,01% dân số. Nếu tự bọn họ vượt
qua được chính mình thì quả là hồng phúc của cả dân tộc.
Và nếu ngược lại, nếu họ cứ cố bấu víu thì chúng ta
phải làm gì?

Nếu là bạn?

Ngày 10 tháng 10 năm 2012

© Kami

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/tin-tuc/20121011/kami-co-dang-doi-lap-thi-dang-csvn-khong-phai-chinh-don),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét