Đại biểu Quốc hội Đặng Thành Tâm - Đơn cầu cứu việc bị ức hiếp và đối xử không công bằng

<img src="http://danluan.org/files/u1/sub03/1_image-24-697x1024.jpg"
width="600" height="881" alt="1_image-24-697x1024.jpg" />

<img src="http://danluan.org/files/u1/sub03/2_image-3-697x1024.jpg"
width="600" height="881" alt="2_image-3-697x1024.jpg" />

<img src="http://danluan.org/files/u1/sub03/3_image-4-698x1024.jpg"
width="600" height="880" alt="3_image-4-698x1024.jpg" />

<img src="http://danluan.org/files/u1/sub03/4_image-5-700x1024.jpg"
width="600" height="878" alt="4_image-5-700x1024.jpg" />

<img src="http://danluan.org/files/u1/sub03/5_image-6-695x1024.jpg"
width="600" height="884" alt="5_image-6-695x1024.jpg" />

<img src="http://danluan.org/files/u1/sub03/6_image-7-692x1024.jpg"
width="600" height="888" alt="6_image-7-692x1024.jpg" />

<img src="http://danluan.org/files/u1/sub03/7_image-8-699x1024.jpg"
width="600" height="879" alt="7_image-8-699x1024.jpg" />

<img src="http://danluan.org/files/u1/sub03/8_image-9-699x1024.jpg"
width="600" height="879" alt="8_image-9-699x1024.jpg" />

<img src="http://danluan.org/files/u1/sub03/9_image-10-695x1024.jpg"
width="600" height="884" alt="9_image-10-695x1024.jpg" />

<img src="http://danluan.org/files/u1/sub03/10_image-11-692x1024.jpg"
width="600" height="888" alt="10_image-11-692x1024.jpg" />

<img src="http://danluan.org/files/u1/sub03/11_image-12-702x1024.jpg"
width="600" height="875" alt="11_image-12-702x1024.jpg" />

<img src="http://danluan.org/files/u1/sub03/12_image-13-699x1024.jpg"
width="600" height="879" alt="12_image-13-699x1024.jpg" />

<img src="http://danluan.org/files/u1/sub03/13_image-14-692x1024.jpg"
width="600" height="888" alt="13_image-14-692x1024.jpg" />

<img src="http://danluan.org/files/u1/sub03/14_image-15-700x1024.jpg"
width="600" height="878" alt="14_image-15-700x1024.jpg" />

<img src="http://danluan.org/files/u1/sub03/15_image-16-698x1024.jpg"
width="600" height="880" alt="15_image-16-698x1024.jpg" />

<img src="http://danluan.org/files/u1/sub03/16_image-17-700x1024.jpg"
width="600" height="878" alt="16_image-17-700x1024.jpg" />

<img src="http://danluan.org/files/u1/sub03/17_image-18-695x1024.jpg"
width="600" height="884" alt="17_image-18-695x1024.jpg" />

<img src="http://danluan.org/files/u1/sub03/18_image-19-698x1024.jpg"
width="600" height="880" alt="18_image-19-698x1024.jpg" />

<img src="http://danluan.org/files/u1/sub03/19_image-20-699x1024.jpg"
width="600" height="879" alt="19_image-20-699x1024.jpg" />

<img src="http://danluan.org/files/u1/sub03/20_image-21-697x1024.jpg"
width="600" height="881" alt="20_image-21-697x1024.jpg" />

<img src="http://danluan.org/files/u1/sub03/21_image-22-691x1024.jpg"
width="600" height="889" alt="21_image-22-691x1024.jpg" />

<img src="http://danluan.org/files/u1/sub03/22_image-23-694x1024.jpg"
width="600" height="885" alt="22_image-23-694x1024.jpg" />

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/tin-tuc/20121018/dai-bieu-quoc-hoi-dang-thanh-tam-don-cau-cuu-viec-bi-uc-hiep-va-doi-xu-khong-cong),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét